Hamburger

terug naar onze portfolio

Wagenhof Taxaties

Taxatie is een objectieve en onafhankelijke waardebepaling van onroerend goed. De vraag naar de waarde van het onroerend goed kan in veel gevallen van belang zijn. Bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van een object, financiering, verzekeringen, WOZ-waarde of bij een erfenis. In een taxatierapport wordt de waarde van onroerend goed vastgesteld. Hierbij is het van belang dat je een realistisch oordeel krijgt van een deskundige en dat zo’n rapport wordt opgesteld door een beëdigd taxateur.

Wagenhof Taxaties verricht taxaties voor diverse doeleinden en opdrachtgevers, zoals bedrijven, banken en voor de fiscus. Wagenhof voldoet aan de hoogste eisen en standaarden in de markt. Onze taxateurs zijn NRVT geregistreerd, voldoen aan alle wettelijke vereisten en onze rapporten worden dan ook door alle instanties geaccepteerd. Wij zijn leverancier voor grote banken als ABN AMRO, Rabobank, ING en Handelsbanken.

Meer weten?